ონლაინ სერვისებიონლაინ სერვისები

ინტერნეტ სივრცე მრავალ სასარგებლო, ფასიან თუ უფასო სერვისების გამოყენების საშუალებას იძლევა, რომლებიც ძალიან გვიმარტივებენ ცხოვრებას. თუმცა ისინი იმდენად ბევრია, რომ მათი დამახსოვრება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამ საიტის მისიაა მოაგროვოს და კატეგორიებად დაალაგოს ეს სერვისები და აუცილებლობის შემთხვევაში, ქართველ ინტერნეტ მომხმარებელს ეცოდინება თუ სად მოძებნოს ამა თუ იმ სერვისის ლინკი და ჩვენი საიტიდან უპრობლემოდ მოახერხებს მასზე გადასვლას.